הרשמה לניוזלטר
 

חללי תצוגה

תצוגת האוסף
מבחר משבעים שנות יצירתו הפורייה של מרסל ינקו (1984-1895) מוצג בתערוכה באופן כרונולוגי, החל ביצירות מוקדמות שיצר כנער בן 15 וכלה בעבודות שהוכנו על ידו במיוחד למוזיאון סמוך למותו. כן כוללת תצוגת הקבע הרחבה בנושא דאדא, וכן בנושאים נוספים שבהם עסק האמן כגון אדריכלות, הוראה, אומנויות, איור ספרים, והקמת עין הוד. הטקסטים בתצוגת הקבע מופיעים בעברית, אנגלית וערבית.

תערוכת מתחלפות
המוזיאון מקיים כחמש עשרה תערוכות מתחלפות מדי שנה. החלל העיקרי המשמש לתצוגות מתחלפות נמצא במפלס התחתון של המוזיאון. התערוכות נבחרות על ידי ועדה מקצועית ועוסקות לרוב בנושאים הקשורים במרסל ינקו, בעין הוד, בתנועת דאדא, באמנות אוונגרד, ובפרויקטים מיוחדים. לעתים מחולק החלל לשתיים או שלוש תערוכות בו זמנית שעושות שימוש גם בחלל הבור, ולעתים משמש לתצוגה מקיפה אחת. התערוכות המתחלפות נאצרות על ידי אוצרי המוזיאון או אוצרים אורחים.
התערוכות הנוכחיות

הגלריה באכסדרה
הגלריה באכסדרה נפתחה ב-1992 ומוקדשת רובה ככולה לאמנים צעירים מוכשרים ולמיצבים ופרויקטים ייחודיים המתאימים לרוח דאדא. התערוכות מבקשות לחשוף בפני הקהל הרחב אמנים בראשית דרכם, מתוך רצון לתת להם את זריקת העידוד הראשונה ולקדמם. התערוכות מתקיימות בחלל הכניסה למוזיאון ובחלל הגלריה העליונה.

הבור
חלל יחיד במינו, שנכרה בסלע שמתחת לרצפת המוזיאון ומשמש לתצוגות של אמנות וידיאו, נפתח לקהל בשנת 2004. בתחילה היה הבור פרויקט אמנותי שנהגה ובוצע בשנת 1997 על ידי קבוצת "תו" בחלל התחתון של המוזיאון. הבור היה סגור במשך שנים ונפתח מחדש כדי להפוך לחלל תצוגה.


עבודות קיר
פרויקט שהחל בשנת 2000 ובמסגרתו מוזמנים אמנים לעשות עבודות על קירות, גרמי מדרגות ובמעברים במוזיאון. לפרויקט נבחרים אמנים בעלי שפה ייחודית, ועבודותיהם מוצבות לאו דווקא בחללי התצוגה הרגילים. רוב העבודות מתוכננות במיוחד לחלל מסוים ומקיימות דיאלוג עמו ועם רוח המוזיאון. משך תצוגת עבודות אלה ארוך יותר מאשר של תערוכה רגילה.